Úmrtie blízkeho človeka je ťažkou skúškou nielen psychiky, ale aj rodinného rozpočtu. Hoci ceny pohrebných služieb sa od mesta k mestu líšia, celkové náklady na pohreb v ktoromkoľvek regióne bežne presiahnu tisícky eur. Skúsme v tomto článku dať emócie nabok (aj keď to môže byť ťažké) a pozrime sa na to, prečo by si mal každý uzatvoriť pohrebné poistenie, aby okrem smútku v duši, nebol aj smútok v peňaženke…

1.     Zaistí finančné prostriedky na pokrytie pohrebných nákladov

Pohrebné služby dokážu odbremeniť pozostalých od množstva starostí. Za poplatok vybavia zápis do knihy úmrtí, vydanie úmrtného listu, žiadosť o príspevok na pohreb, obliekanie a prevoz zosnulého, dovoz rakvy, kvetinovú výzdobu, smútočné oznámenia, prepravu pozostalých na poslednú rozlúčku, výkop, úpravu hrobu i vkladanie do hrobu. Lenže za všetko účtujú vysoké poplatky, ktoré je potrebné uhradiť načas. Pohrebné poistenie dokáže pokryť všetky tie náklady.

2.     Zabezpečí bezkonkurenčne najrýchlejšie vyplatenie (do 48 hodín) poistného plnenia

Táto forma poistenia sa líši od iných produktov tým, že peniaze máte v dispozícií do 48 hodín.

3.     Náklady na dôstojnú rozlúčku (pomník) rastú

Podľa vzorového výpočtu magazínu Trend, pohrebné náklady sú z roka na rok vyššie, a to platí aj v prípade pochovania do zeme aj kremácie. Náklady sa vyšplhajú až na 1200 eur (bez pomníku).

4.     Platí sa iba 10 rokov, alebo jednorazovo

Poistné sa platí jednorazovo, alebo 10 rokov, ale krytie platí neobmedzene. Je to také jednoduché.

5.     Ponúka možnosť určiť dôveryhodnú osobu

V poistnej zmluve môžete určiť dôveryhodnú osobu, ktorá môže disponovať s našetrenými prostriedkami.

6.     Zvyšok zostáva osobe, ktorú určím – bez dedičského konania, dane a poplatkov

Ak suma, ktorá je vyššia na osobnom účte, ako suma, ktorá sa minie na pohreb, zvyšnú časť poisťovňa vyplatí určenej osobe. A to bez zbytočného odkladu, bez dedičského konania, dane a poplatkov. Jednoducho povedané: peniaze ostanú v rodine.

7.     Za nízke poistné zabezpečí možnosť dôstojného pohrebu

Ak si zvolíte spôsob mesačnej platby poistného, vyjde Vám taká nízka suma, ktorú ani nezbadáte a nebude chýbať z rodinného rozpočtu. Naopak, v prípade toho najhoršieho pozostalí veru pocítia, ako je finančne náročná posledná rozlúčka.

8.     Umožní zvoliť si čiastku, ktorú budú mať pozostalí k dispozícii

Poistenia tohto typu sú dosť flexibilné a dovolia Vám zvoliť si takú čiastku, ktorú uznáte za vhodnú.

9.     Zisk sa nezdaňuje, plnenie nepodlieha exekúcii

Môže sa stať, že človek opustí svojich blízkych v ťažkej finančnej situácií. Zisk z poistenia sa však vôbec nezdaňuje a plnenie je vyňaté z exekučného konania. Prakticky to znamená, že nikto iný nemôže siahnuť na tie úspory, ani v prípade, že rodina má dlhy alebo nesplnené finančné záväzky. Ešte raz si to môžeme zopakovať: peniaze ostávajú rodine.

Categories: Poistenie

%d blogerom sa páči toto: